Fusion/D-STAR/DMR - LA3R

Gå til innhold
Fusion, D-STAR, DMR
Denne repeateren er fortiden QRT.

Vår Yaesu Fusion repeater er nå QRT da den teknisk var veldig kranglete.

Modulasjonsteknikken som benyttes for Fusion og DMR er 4FSK (C4FM) med en overføringskapasitet på 19200 bit/s i en 25kHz radiokanal.
For å konvertere det analoge signalet fra mikrofonen, så benyttes det en såkalt "kodek", og den som benyttes for Fusion og DMR er mere effektiv og gir bedre talekvalitet sammenlignet med D-STAR.  Det går på kompimering av det analoge signalet og tilføyelse av FEC (Forward Error Correction) som er ekstra bits tilført datastrømmen for å kunne rette opp igjen feil som kan ha oppstått i overføringen over radio, slik at et best mulig signal dekodes og gjengis i høyttaleren.  
Det er ingen forskjell på Fusion og DMR når det gjelder modulasjon, forskjellen er at Yaesu har leget sin egen protokoll istedet for å benytte DMR protokollen som nå blir mer og mer vanlig å benytte også av radioamatører.  Jeg tror at Fusion var ei "døgnflue", og at det er DMR som vil bli det mest benyttede DV systemet framover.  Det er nå kommet veldig mange typer billige DMR radioer fra Kina, f.eks TYT modell MD-380/MD-390/MD-2017, de to siste med GPS.

4FSK (Fusion og DMR) og GMSK (D-STAR) modulasjons teknikk:
Ved å benytte 4FSK (4 Level Frequency Shift Keying) modulasjon så kan det overføres dobbelt så mange bit pr tidsenhet i en 25kHz kanal sammenlignet med GMSK (Guassian Minimum Shift Keying)  modulasjon som benyttes i D-star.  GMSK kan overføre 1 bit, enten "0" eller "1" digitalt i tidsluken, mens 4FSK kan overføre 2 bit, "00", "01", "10" eller "11" i den samme tidsluken, altså dobbel kapasitet.

DMR-ID
I den digitale radio verden benyttes en ID knyttet opp mot ditt kallesignal. Dette skaffer de seg via følgende link: http://register.ham-digital.net  For å søke etter koden til andre brukere: DMR-MARC
Denne ID programmeres inn i din DMR radio og sendes med i datastrømmen. Og på enkelte radioer brukes den til å slå opp ditt kallesignal, som da vises på displayet i stedet for bare DMR-Id.
For oppsett og hjelp med radio ol. kan følgende Facebook grupper anbefales: DMR-LA teknisk og DV-Norway

DMR Talegrupper
Vår DMR repeater er knyttet til Brandmeister nettverket, som knytter de fleste amatør DMR repeatere i sammen via Internett. Det er sysop for den norske Brandmeister master serveren, som koordinerer de forskjellige talegruppene til DMR systemet.
En talegruppe kan sees på som en egen repeater kanal. De mest brukte talegruppene finner du her. I tillegg har vi to lokale talegrupper HAMAR1 242601 og HAMAR2 242602.

Kodeplugg
Før du du kan benytte DMR repeateren må du programmere din DMR radio, dette gjør du ved å overføre en kodeplugg til radioen. Kodepluggen lager du med ett program, som følger med din radio, og varierer fra merke til merke.
Kodepluggen inneholder kanalister med tilhørende talegrupper.
Tilbake til innholdet