Historie - LA3R

Gå til innhold
Kortfattet historikk om Hamargruppen av NRRL
 
Hamar gruppen ble første gang registrert i ca. 1930, og det ble kun med det.
Noen i gruppa var aktive helt fram til krigens utbrudd. 
Oslopressen hadde følgende oppslag i dagspressen desember 1938:
”…SISTE    Danmark seiret i den nordiske landskamp. Norge på annen plass. … Dansken OZ2PX Nielsen, Hellerup fikk 1. premie- Gunnar Eriksen LA6K, Hamar ble nr. 2…”  Med bilde av LA6K ved riggen. Det var 17 år gamle Gunnar Eriksen (LA6K) fra Hamar, som ble nr. 2 av 84 deltagere. 
 
Etter krigen kom tidligere amatører (LA6B - LA6G – LA6K - LA9M) sammen for å blåse liv i gruppen på Hamar igjen. Det ble avertert i Hamar avisene, hvor de innbød til dannelse av en radiogruppe i Hamar. 
Den 4 juni 1946, kl. 1830 ble det holdt et konstituerende møte på Midtbyen skole.
Det ble inntegnet 39 medlemmer, hvorav 6 var tilsluttet NRRL før krigen. 
Her må nevnes noen medlemmer fra 1946, som er og var medlemmer i de siste årene 
LA7YA Egil, LA9JA Tor, LA9PA Michael og LA9ZB Rolf (LA9PA døde 1997 og LA9JA døde 1998).
 
Styret fikk følgende sammensetning:
Formann :     LA6G Kåre Dalby,
Nestformann: LA6K Gunnar Eriksen,
Kasserer:      LA6B Erling Hoel,
Sekretær:      LA9M Einar Schumann,
Varamenn:     LA9PA Michael Tilley og Karl Johannesen.
 
Her er noen linjer fra protokollen:
Kontingent kr. 5,-
Kurskvelder: mandager og tirsdager fra kl. 1830 til 2130.
Da kontingenten var bestemt krevde kassereren inn kontingenten mens formannen LA6G gjennomgikk morsetegnene på tavlen.
 
De medlemmene som ikke hadde amatørsertifikat, men som var utdannet radiotelegrafister var 
LA9PA som seilte som telegrafist i den engelske marine, under den andre verdenskrig, på Østen.
LA7YA var utdannet radiotelegrafist i Hærens samband.
Da gruppa var vell etablert i 1947, fikk gruppen hadde mange sambandsoppdrag fra 1947. Vi  fikk låne radiosett av det militære. Det var de såkalte 18 og 20 sett. 
20 settene var tunge og vanskelig og dra med seg ut i skog og mark, sommer som vinter.
Av de mange oppdrag kan nevnes:
Skirenn,  Orienteringsløp, Seil- og motorbåt-regatter og rostevner på Mjøsa.
Spesielt skal nevnes skirennet "Ham-Brum", som gikk fra Brumunddal til Hamar. Her ble sambandsutstyret  dratt ut i skogen med slede. På sleden hadde vi da et 20 sett og 12v. bilbatteri. Antenne utstyr m.m. Det var en strevsom dag.
Videre hadde vi det året overføring av NM i sykkelritt over 50 km.
Fra avisreferatet i en Osloavis hitsettes som et eksempel:
"De mange tilskuere ved startstedet for 50 km. søndag fikk noen spennende timer. Da det varte en tid mellom hver gang rytterne suste forbi ble publikum holdt à jour med stillingen ute i løypa. 
Hamaravd. av NRRL hadde velvillig stilt seg til disposisjon med 2 kortbølge sendere, en ved Haraldstad, og en ved Vang kirke, og meldingene gikk utmerket ut over høytalere anlegget ved startstedet. Det er første gang kortbølgesendere er benyttet ved sykkelritt, men etter det utmerkede resultatet en fikk her, blir det sikkert ikke den siste".
 
 
1947 ble LA9M – Einar formann. 1948 arrangerte Hamargruppen NRRLs 20 års jubileum. Her skulle det deles ut premier i forbindelse med "Fredstesten".
Da hadde Hamargruppen i all hemmelighet søkt Hans Kongelige Høyhet om å la stille til rådighet en pokal til "Fredstesten".
 
 
Gleden ble stor da generalforsamlingens deltagere fikk vite om denne overraskelsen. Fredstesten ble da med en gang omdøpt til H7 testen.
Den første som fikk napp i pokalen var LA7Y
Dette året fikk vi klubblokale på Ridehuset (Militært område). Det ble innredet et alle tiders lokale med fin utsikt mot Mjøsa.
Men p.g.a. fraflyttinger av mange av amatørene, "døde" gruppen sakte hen. Men i følge HQ ble ikke gruppen formelt oppløst.
I 1971 den 15. nov. ble det igjen holdt et konstituerende møte på Vestre Løken  hos Nils Martin Rosenberg.
Gruppa fikk da navnet Ringsaker-gruppen av NRRL
Styrets sammensetning ble :
Formann:                Nils Martin Rosenberg (Makki), (LA8WI)
Varaformann:          Viggo Eliassen, (LA9GK)
Sekretær:               Harald Nordhagen,    (LA3QQ)
Kasserer:                Arne Dillerud, (LA3JQ)
Styremedlem:          Ole Wilberg (LA7BK) og Ola Skåråsberget (LA3UQ)
Kontingenten ble: Seniorer kr. 15,- , og  10,- for juniorer.
I 1974 fikk Ringsaker-gruppen igjen oppgaven å avvikle HQs generalforsamling. Generalforsamlingen ble holdt på Hedemarken Hotel i Brumunddal.
Samme året kom Mjøsrepeateren (LA5MR) i gang. QTH forslag var på Helgøya, men Skåråsberget i Vallset hos LA3UQ ble valgt. Senere ble den flyttet opp på Stenfjellhytta i Vangsåsen.
På generalforsamlingen i 1983 kom det opp forslag om navneendring til Hamargruppen av NRRL. Det ble diskutert for og i mot . Men enden ble at gruppa fikk navnet Hamar - Ringsaker-gruppen av NRRL som vi hadde fram til 1986. Da fikk klubben igjen sitt opprinnelige navn nemlig  Hamargruppen av NRRL.
Gruppen har fra 1971 hatt mange forskjellige Sambandsoppdrag:
Sykkelrittet  "Den store Styrkeprøven" 1983,
Birkebeinerrennet (ski) har vi fulgt fra 1980, sammen med Lillehammergruppen. 
Birkebeinerrittet (sykkel) fra 1998, også sammen med Lillehammergruppen.  
Flystevner,
Briskebyturneringen (fotball),
Håndballturneringer,
NM-alpint i Br.dal,
Distanse ridning,
Langrenn.
Under Olympiaden i 1994 opererte gruppen under signaturen LI2OWG.
1988 hadde vi den gleden igjen å avvikle NRRLs. generalforsamling. Da var HQ 40 år, og 20 år siden gruppa hadde arrangert sin første generalforsamling. 
 Fra 1971 har vi hatt følgende faste QTH:
"Dipolhaugen" i Vang fra 1972 til 1982 da flyttet vi til "Hamarhus" eller Speiderhuset i Hamar, og som er vårt gruppelokale i dag.
 Følgende har hatt formannsvervet siden 1971:
1971-1974     LA8WI, Nils Martin Rosenberg                           
1975            LA3NN, Ole Fredrik Kirkeby.
1976            LA3NN døde og LA3JQ Arne Dillerud overtok formannsvervet.
1977            LA9TG, Torvald Wiestad.
1978            LA8WI, Nils Martin Rosenberg,
1979            LA9TG, Torvald Wiestad,
1980-1981    LA1NR, Hans Trømborg,
1982-1984    LA8ZW, Finn Ophus,
1985-1993    LA9ZB, Rolf Pedersen,
1994            LA4XIA, Roar Arntzen,
1995            LA8ZW, Finn Ophus,
1996            LB5IE, Vidar Semb,
1997 -          LC2PAT/LB5JE, Hans Jørgen Strandby,
                   LB5JE er fremdeles en aktiv formann.Tilbake til innholdet