Simulcast forklaring - LA3R

Gå til innhold
SIMULCAST
 
Det er mulig å lage en repeater på en frekvens med mange RX og TX plassert på forskjllige QTH.  Mjøsrepeater hadde tidligere en TX med 3 RXer på forskjllige QTH som var linket inn til TX QTH med 70 cm linker.  
Den nye Mjøsrepeater er bygd opp med flere RX/TX på forskjellige QTH.  
Utstyret er Tait T800II serien. VHF TX og RX med GPS referanse oscillator, UHF TX og RX moduler. Voter er fra Cyfas Systems.

Signalgangen:
Når en  amatør trykker på PTT kanppen på sin radio, vil 2m RX åpne når sub-tone (CTCSS) på 71.9Hz er dekodet.  Da åpner 70cm link mot master QTH (denne er også sub-tone styrt).  Det er forskjellige 70cm frekvenser på alle linkene fra de forskjellige slave QTH og inn til master QTH, og det er mulighet for 8 slave QTH.  Signalet fra amatøren kan komme inn på flere forskjellige RX, derfor må signalet fra kun en RX sendes videre til TX.  For å skille ut hvilken RX som skal velges, må signalet gå fra 70cm  RX på master QTH og inn i en voter.  Voteren velger det beste signalet (det ligger med S-meter informasjon på linken fra de respektive slave QTH) og modulerer 70cm  link som skal mate alle 2m TX.  På denne linken blir det også lagt på sub-tone for TX og CW sender for repeater kallesignal.
GPS:
Da det er flere TX på samme frekvens (145.625MHz) så må disse moduleres likt og være på nøyaktig samme frekvens.  Hvis ikke, vil det bli forstyrrelser (brum) på signalet hos de amatørene som mottar signal fra flere TX.  For å få samtlige TX på eksakt samme frekvens, benyttes det GPS.  En GPS mottar signal fra mange GPS satelitter, og det signalet som GPS på de respektive QTH mottar, er helt likt.  Det plukkes ut et klokkesignal fra GPS som er referansen til oscillatoren på TX, og dermed får vi eksakt samme frekvens på oscillatoren på alle QTH.Et eksempel:
Slave 1 og 2 mottar signal fra en amatør som sender på 145.025MHz.  RX (lys blå) modulerer link TX (rød pil), og signalet sendes på en 70cm link (sort pil) til master QTH.  Link RX for slave 1 og 2 mottar signal og sender dette til voter (rød pil).  Voter velger det beste signalet og modulerer 70cm link som skal modulere alle TX (blå pil).  70cm RX på alle slave QTH mottar signalet og modulerer (rød pil) alle 2m TX (grønn).

Tilbake til innholdet